• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่มีเวลาจำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 40%* ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายของผู้อ้างอิงของคุณและ 10% ของรายได้ของพันธมิตรย่อยของคุณ