ApeX Demokonto - ApeX Norway - ApeX Norge - ApeX Noreg

Hvordan handle krypto på ApeX
Handel med kryptovaluta har vunnet enorm popularitet de siste årene, og tilbyr enkeltpersoner en mulighet til å tjene på det dynamiske og raskt utviklende digitale aktivamarkedet. Handel med kryptovalutaer kan imidlertid være både spennende og utfordrende, spesielt for nybegynnere. Denne veiledningen er utviklet for å hjelpe nykommere med å navigere i verden av kryptohandel med selvtillit og forsiktighet. Her vil vi gi deg viktige tips og strategier for å komme i gang med din kryptohandelsreise.

Hvordan handle krypto på ApeX

Her er hvordan du enkelt utfører handler med ApeX Pro i tre enkle trinn. Se ordlisten hvis du ikke er kjent med noen av begrepene som brukes.

 1. Velg ønsket handelskontrakt. Det finner du i rullegardinmenyen øverst til venstre på skjermen. For dette eksemplet vil vi bruke BTC-USDC.Hvordan handle krypto på ApeX
 2. Deretter bestemmer du deg for en lang eller kort handel og velger mellom en Limit-, Market- eller Conditional Market-ordre. Spesifiser mengden USDC for handelen, og klikk ganske enkelt på send for å utføre ordren. Dobbeltsjekk opplysningene dine før du sender inn for å sikre at de samsvarer med handelsstrategien din.

Din handel er nå åpen!

For denne handelen lengtet jeg etter BTC med omtrent 180 USDC med 20x innflytelse. Legg merke til posisjonsstatusvinduet nederst på skjermbildet. ApeX Pro viser dine innflytelsesordredetaljer, likvidasjonspris og oppdatert urealisert PL. Posisjonsstatusvinduet er også hvordan du avslutter handelen din.
Hvordan handle krypto på ApeX

 1. For å fullføre handelen, fastsett grensene for take profit og stop loss, eller sett en salgsgrense. Hvis en umiddelbar stenging er nødvendig, klikk på "Marked" og utfør avslutningen. Dette sikrer en rask og effektiv prosess for å avslutte din posisjon på ApeX Pro.
Hvordan handle krypto på ApeXHvordan handle krypto på ApeX

Ordliste

 • Kryssmargin: Margin er din sikkerhet. Kryssmargin betyr at hele den tilgjengelige saldoen på kontoen din vil bli brukt til å oppfylle marginkravene. Dermed står hele kontoen din i fare for avvikling hvis handelen din går feil vei. Stop Loss Army Unite!!!
 • Leverage: Finansielt verktøy som lar tradere øke markedseksponeringen utover den opprinnelige investeringen. For eksempel betyr 20X innflytelse at en trader kan gå inn i en posisjon for $20 000 verdt BTC med bare $1 000 i sikkerhet. Husk at oddsen for gevinster, tap og likvidering øker eksponentielt når innflytelsen øker.
 • Markedsordre: En ordre om å kjøpe eller selge en eiendel til gjeldende markedspris.
 • Limit Order: Dette er en ordre for å kjøpe eller selge til en bestemt pris. Eiendelen vil ikke bli kjøpt eller solgt før den utløses av den prisen.
 • Betinget ordre: Enten en betinget grense eller betinget markedsordre om å kjøpe eller selge en eiendel som først trer i kraft når en viss utløserprisbetingelse er oppfylt.
 • Evigvarende kontrakter: En evigvarende kontrakt er en avtale med en annen part om å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en forhåndsbestemt pris. Kontrakten følger prishandlingen til eiendelen, men den faktiske eiendelen er aldri eid eller handlet. Evigvarende kontrakter har ingen utløpsdato.
 • Take Profit: En profit exit-strategi som sikrer at handelen automatisk stenges når eiendelen treffer en viss lønnsom pris.
 • Stop Loss: Et risikostyringsverktøy som automatisk lukker traderens posisjon med tap i tilfelle handelen går feil vei. Stop loss brukes for å unngå betydelige tap eller avvikling. Det er bedre å trimme litt av toppen enn å bli skalpert. Bruk dem.

Bestillingstyper på ApeX

Det er tre ordretyper som er tilgjengelige på evigvarende kontraktshandler hos ApeX Pro, inkludert: Limit Order, Market Order og Conditional Orders.

Limit Order

En limitordre lar deg legge inn en ordre til en bestemt eller bedre pris. Det er imidlertid ingen garanti for umiddelbar utførelse, siden den oppfylles først når markedet når den valgte prisen. For en kjøpsgrenseordre skjer utførelse til grenseprisen eller lavere, og for en salgsgrenseordre skjer den til grenseprisen eller høyere.

Du kan også sette opp avanserte grenseordrebetingelser, for eksempel alternativer for ikrafttredelse for å spesifisere utløpstiden for ordren:
 • Fill-or-Kill er en ordre som må fylles umiddelbart eller vil bli kansellert
 • Good-Till-Time vil sikre at bestillingen din er effektiv til den er oppfylt eller den maksimale standardperioden på 4 uker er nådd
 • Immediate-or-Cancel spesifiserer at ordren må utføres til grenseprisen eller bedre umiddelbart, eller vil bli kansellert

I tillegg kan du tilpasse bestillingen din ytterligere ved å legge til utførelsesbetingelser med Kun post eller Reduser.
 • Bare post: Aktivering av dette alternativet sikrer at bestillingen din blir lagt inn i ordreboken uten å bli matchet umiddelbart. Det garanterer også at ordren kun utføres som en maker-ordre.
 • Reduser-bare: Dette alternativet sørger for at du dynamisk reduserer eller justerer grenseordrens kontraktsmengde og sikrer at posisjonen din ikke økes utilsiktet.

For eksempel vil Alice gjerne kjøpe en bestillingsmengde på 5 ETH i ETH-USDC-kontrakter.
Ser på ordreboken, hvis den beste salgsprisen er på $1890, vil hun gjerne fylle bestillingen til en grensepris på ikke mer enn $1884. Hun velger også utførelsesalternativene "Good-Till-Time" og Post-Only på bestillingen.
Hvordan handle krypto på ApeXNår grenseprisen hennes er nådd, sjekker hun tilgjengelig mengde til grenseprisen og under. For eksempel, til $1 884, er det 2,89 ETH verdt i ETH-USDC-kontrakter tilgjengelig. Bestillingen hennes vil bli delvis fylt i utgangspunktet. Ved å bruke Good-Till-Time-funksjonen legges det ufylte kvantumet til ordreboken for et nytt forsøk på utførelse. Hvis den gjenværende bestillingen ikke fullføres innen en standardperiode på 4 uker, kanselleres den automatisk.

Markedsordre

En markedsordre er en kjøps- eller salgsordre som umiddelbart fylles til den beste tilgjengelige markedsprisen ved innsending. Den er avhengig av de eksisterende grenseordrene i ordreboken for utførelse.

Mens utførelse av en markedsordre er garantert, kan traderen ikke spesifisere priser; kun kontraktstype og ordrebeløp kan spesifiseres. Alle ikrafttredelses- og utførelsesbetingelser er forhåndsinnstilt som en del av en markedsordre.
Hvordan handle krypto på ApeXFor eksempel, hvis du ønsker å kjøpe 0,25 BTC verdt i BTC-USDC-kontrakter, vil ApeX Pro umiddelbart fylle den første delen av kontrakten med den beste tilgjengelige prisen, og resten med den nest beste prisen deretter som vist på bildet ovenfor.

Betingede bestillinger

Betingede bestillinger er markeds- eller grenseordrer som har spesifikke betingelser merket med dem – betingede markeds- og betingede bestillinger. Dette lar tradere angi en ekstra utløserprisbetingelse på enten Market- eller Limit-ordrene dine.
 • Betinget marked
Betingede markedsordrer tilbyr en distinkt funksjon sammenlignet med markedsordrer ved at du kan angi en utløserpris. Når denne utløserprisen er nådd, utføres den betingede markedsordren umiddelbart.

For eksempel, hvis du har som mål å kjøpe $40 000 i BTC-USDC-kontrakter med en triggerpris satt til $23 000, vil ApeX Pro utføre bestillingen din til de beste tilgjengelige prisene så snart triggerprisen er oppnådd.
 • Betinget grense
For en betinget grensebestilling er det nødvendig å angi to priser: en utløserpris og en grensepris. Når utløserprisen stemmer overens med den sist omsatte prisen, plasseres ordren i ordreboken for eventuell utførelse. Ordren blir endelig utført når grenseprisen, som representerer den maksimale eller minste akseptable prisen for kjøp eller salgskontrakter, er nådd.

For eksempel, hvis du setter en grenseordre på $22 000 for 5 BTC uten en triggerpris, står den umiddelbart i kø for utførelse.

Å introdusere en triggerpris, for eksempel $22 100, betyr at ordren blir aktiv og står i kø i ordreboken først når triggerprisen er oppfylt. Ytterligere alternativer som tid-i-kraft, post-only og redusering kan inkluderes for forbedret handelstilpasning med betingede grenseordrer.

Hvordan bruke Stop-Loss og Take-Profit på ApeX

 • Take-Profit (TP): Lukk posisjonen din når du har nådd et spesifisert fortjenestenivå.
 • Stop-Loss (SL): Gå ut av posisjonen din når eiendelen når en spesifisert pris for å redusere kapitaltap på bestillingen din når markedet beveger seg mot deg.

Slik kan du sette opp Take-Profit og Stop-Loss på dine Limit, Market og Conditional (Market eller Limit) bestillinger. Før du begynner, sørg for at du er logget på ApeX Pro-kontoen din og at lommeboken er koblet til plattformen.

(1) På handelssiden velger du kontrakten du vil handle. Opprett bestillingen din – enten det er Limit, Market eller Conditional (Limit eller Market) – ved å velge riktig alternativ fra panelet på høyre side.
Hvordan handle krypto på ApeX(2) Fyll inn bestillingen din deretter. For en oppsummering av ApeX Pros ordretyper og hvordan du oppretter hver ordre, se Ordretyper.

(3) Vær oppmerksom på at du kun kan velge og konfigurere TP/SL-alternativer etter at bestillingen er utført. Dette betyr at for Limit og Conditional (Marked eller Limit) ordrer, må du vente på at ordrene går fra en ventende status (under Aktiv eller Betinget) til fanen "Posisjoner" nederst på handelssiden her. Siden markedsordrer utføres umiddelbart til den beste tilgjengelige prisen, trenger du ikke å vente på at ordren utløses av en fastsatt pris før du setter TP/SL på samme måte.
Hvordan handle krypto på ApeX(4) Som standard er alle TP/SL-bestillinger Reduser-bare-ordrer på ApeX Pro.

(5) Sjekk ut dine åpne stillinger under "Possjoner"-fanen og klikk på [+Legg til] -knappen til s Hvordan handle krypto på ApeX
(6) Et nytt vindu vil dukke opp og du vil se følgende felt:
Hvordan handle krypto på ApeX
 • Alle TP/SL-ordrer kan kun utløses av siste handlet pris.
 • Du kan fylle opp enten Take-Profit- eller Stop-Loss-seksjonene, eller begge deler hvis du ønsker å angi begge betingelsene på bestillingen(e).
 • Skriv inn Take-Profit-utløserprisen og antallet – du kan velge å få den angitte TP-betingelsen til å gjelde kun for en del av eller hele bestillingen din.
 • Det samme gjelder for Stop-Loss – velg å la den angitte SL-betingelsen gjelde kun for en del av eller hele bestillingen din.
 • Klikk på "Bekreft" når du har bekreftet detaljene for bestillingen din.

(7) Alternativt kan du bruke Close By Limit-funksjonen for å etablere Take-Profit-ordrer, som gir en lignende funksjon som beskrevet i trinn 6 ovenfor. Det er viktig å merke seg at denne metoden ikke er aktuelt for å sette opp Stop-Loss-ordrer.
Hvordan handle krypto på ApeX

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Handelsgebyrer

Gebyrstruktur
ApeX Pro bruker en produsent-taker-avgiftsmodell for å bestemme handelsgebyrene. Det er to typer bestillinger på ApeX Pro - Maker- og Taker-ordrer.
 • Prosjekterende ordre gir dybde og likviditet til ordreboken da de er ordrer som ikke blir utført og fylt umiddelbart
 • Mottakerordrer blir på den annen side utført og fylt umiddelbart, noe som fjerner likviditet fra ordreboken
Produsergebyrer er på 0,02 % og takstergebyrer er på 0,05 % .

ApeX Pro vil snart introdusere en nivådelt handelsgebyrstruktur, slik at tradere kan nyte enda større kostnadsreduksjoner på gebyrer, jo mer de handler.

Vil jeg bli belastet hvis jeg kansellerer bestillingen min?

Nei, hvis bestillingen din er åpen og du kansellerer den, vil du ikke bli belastet noe gebyr. Gebyrer belastes kun på fylte bestillinger.

Må jeg betale gassavgifter for å handle?

Nei. Siden handler utføres på lag 2, vil ingen gassavgifter bli belastet.

Finansieringsgebyrer

Finansiering er gebyret som betales til enten lange eller korte tradere for å sikre at handelsprisen følger prisen på den underliggende eiendelen på spotmarkedet.

Finansieringsgebyrer
Finansieringsgebyrer vil bli utvekslet mellom long- og shortposisjonsinnehavere hver 1. time.

Vær oppmerksom på at finansieringsrenten vil svinge i sanntid hver 1. time. Dersom innlånsrenten er positiv ved oppgjør, vil innehavere av lange posisjoner betale finansieringsavgiftene til innehavere av korte posisjoner. Tilsvarende, når finansieringsrenten er negativ, vil korte positive innehavere betale innehavere av lange posisjoner.

Bare tradere som har posisjoner på oppgjørstidspunktet vil betale eller motta finansieringsgebyrer. På samme måte vil tradere som ikke har noen posisjoner på tidspunktet for betalingsoppgjøret, hverken betale eller motta finansieringsgebyrer.

Posisjonsverdien din ved tidsstemplet når finansieringen gjøres opp vil bli brukt til å utlede finansieringsgebyrene dine.

Finansieringsgebyr = Posisjonsverdi * Indekspris * Finansieringssats

Finansieringssatsen beregnes hver time. For eksempel:
 • Finansieringskursen mellom kl. 10.00 UTC og 11.00 UTC, og vil bli utvekslet kl. 11.00 UTC;
 • Finansieringskursen mellom 14:00 UTC og 15:00 UTC, og vil bli utvekslet kl. 15:00 UTC

Finansieringsrenteberegninger
Innlånsrenten beregnes basert på rente (I) og premieindeks (P). Begge faktorene oppdateres hvert minutt, og det utføres en N*-timers tidsvektet gjennomsnittspris (TWAP) over serien med minuttpriser. Finansieringssatsen beregnes deretter med N*-timers rente-komponenten og N*-timers premie/rabatt-komponenten. En +/−0,05 % demper tilsettes.
 • N = Finansieringstidsintervall. Siden finansiering skjer én gang i timen, er N = 1.
 • Finansieringsrate (F) = P + klemme * (I - P, 0,05 %, -0,05 %)

Dette betyr at hvis (I - P) er innenfor +/-0,05 %, tilsvarer finansieringsrenten renten. Den resulterende finansieringsrenten brukes til å bestemme posisjonsverdien, og tilsvarende finansieringsgebyrene som skal betales av innehavere av lange og korte posisjoner.

Ta BTC-USDC-kontrakten som et eksempel, der BTC er den underliggende eiendelen og USDC som oppgjørsaktivaen. I henhold til formelen ovenfor vil renten tilsvare forskjellen i rente mellom begge eiendelene.

Rente
 • Rente (I) = (USDC-rente - underliggende aktivarente) / finansieringssatsintervall
  • USDC-rente = Renten for å låne oppgjørsvalutaen, i dette tilfellet USDC
  • Underliggende eiendelsrente = Renten for å låne grunnvalutaen
  • Finansieringssatsintervall = 24/Finansieringstidsintervall

Ved å bruke BTC-USDC som eksempel, hvis USDC-renten er 0,06 %, er BTC-renten 0,03 %, og finansieringsrenteintervallet er 24:
 • Rente = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125 % .

Premium Index
Traders kan nyte rabatter fra orakelprisen ved bruk av en Premium Index - denne brukes til å heve eller senke den neste finansieringsrenten slik at den stemmer overens med nivået på kontraktshandelen.
 • Premium Index (P) = ( Maks ( 0 , Impact Bud Price - Oracle Price) - Max ( 0 , Oracle Price - Impact Ask Price)) / Indekspris + Finansieringsrate for gjeldende intervall
  • Impact Ask Price = Gjennomsnittlig fyllpris for å utføre Impact Margin Notionell på Ask-siden
  • Virkningsbudpris = Gjennomsnittlig fyllingspris for å utføre effektmarginen på budsiden

Impact Margin Notional er ideen som er tilgjengelig for handel basert på en viss margin og indikerer hvor dypt i ordreboken man skal måle enten effektbudet eller salgsprisen.

Finansieringsgebyrtak
Kontrakt Maksimum Minimum
BTCUSDC 0,046875 % -0,046875 %
ETHUSDC, BCHUSDC, LTCUSDC, XRPUSDC, EOSUSDC, BNBUSDC 0,09375 % -0,09375 %
Andre 0,1875 % -0,1875 %

*Kun BTC og ETH evigvarende kontrakter er tilgjengelig nå. Andre kontrakter vil bli lagt til ApeX Pro snart.
Thank you for rating.