ApeX Demokonto - ApeX Sweden - ApeX Sverige

Hur man handlar krypto på ApeX
Handel med kryptovaluta har vunnit enorm popularitet de senaste åren, vilket ger individer en möjlighet att dra nytta av den dynamiska och snabbt utvecklande digitala tillgångsmarknaden. Att handla med kryptovalutor kan dock vara både spännande och utmanande, särskilt för nybörjare. Den här guiden är utformad för att hjälpa nykomlingar att navigera i kryptohandelns värld med självförtroende och försiktighet. Här kommer vi att ge dig viktiga tips och strategier för att komma igång med din kryptohandelsresa.

Hur man handlar krypto på ApeX

Så här gör du enkelt affärer med ApeX Pro i tre enkla steg. Se ordlistan om du inte känner till någon av termerna som används.

 1. Välj önskat handelskontrakt. Det finns i rullgardinsmenyn uppe till vänster på skärmen. För det här exemplet kommer vi att använda BTC-USDC.Hur man handlar krypto på ApeX
 2. Välj sedan en lång eller kort handel och välj mellan en Limit-, Market- eller Conditional Market-order. Ange mängden USDC för handeln och klicka bara på skicka för att utföra ordern. Dubbelkolla dina uppgifter innan du skickar in för att säkerställa att de matchar din handelsstrategi.

Din handel är nu öppen!

För den här handeln längtade jag efter BTC med cirka 180 USDC vid 20x hävstångseffekt. Lägg märke till positionsstatusfönstret längst ner på skärmdumpen. ApeX Pro visar dina hävstångsorderdetaljer, likvidationspris och uppdaterade orealiserade PL. Positionsstatusfönstret är också hur du avslutar din handel.
Hur man handlar krypto på ApeX

 1. För att slutföra din handel, upprätta dina take-vinst- och stop loss-gränser, eller ställ in en säljgräns. Om en omedelbar stängning är nödvändig, klicka på "Marknad" och verkställ stängningen. Detta säkerställer en snabb och effektiv process för att stänga din position på ApeX Pro.
Hur man handlar krypto på ApeXHur man handlar krypto på ApeX

Ordlista med termer

 • Cross Margin: Marginal är din säkerhet. Korsmarginal betyder att hela det tillgängliga saldot under ditt konto kommer att användas för att uppfylla marginalkraven. Alltså riskerar hela ditt konto att likvideras om din handel går fel. Stop Loss Army Unite!!!
 • Hävstång: Finansiellt verktyg som gör det möjligt för handlare att öka sin marknadsexponering utöver sin initiala investering. Till exempel betyder 20X hävstångseffekt att en handlare kan gå in i en position för 20 000 USD i BTC med endast 1 000 USD i säkerhet. Kom ihåg att oddsen för vinster, förluster och likvidation ökar exponentiellt när hävstångseffekten ökar.
 • Marknadsorder: En order om att köpa eller sälja en tillgång till det aktuella marknadspriset.
 • Limit Order: Detta är en order att köpa eller sälja till ett specifikt pris. Tillgången kommer inte att köpas eller säljas förrän den utlöses av det priset.
 • Villkorlig order: Antingen en villkorad limit eller villkorad marknadsorder för att köpa eller sälja en tillgång som endast träder i kraft när ett visst utlösande prisvillkor har uppfyllts.
 • Perpetual Contracts: Ett evigt kontrakt är ett avtal med en annan part om att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Kontraktet följer prisåtgärden för tillgången, men den faktiska tillgången ägs eller handlas aldrig. Eviga avtal har inget utgångsdatum.
 • Take Profit: En vinstexitstrategi som säkerställer att handeln stängs automatiskt när tillgången når ett visst lönsamt pris.
 • Stop Loss: Ett riskhanteringsverktyg som automatiskt stänger handlarens position med förlust om handeln går åt fel håll. Stop loss används för att undvika betydande förluster eller likvidation. Det är bättre att trimma lite från toppen än att bli skalperad. Använd dem.

Beställningstyper på ApeX

Det finns tre ordertyper som är tillgängliga för eviga kontraktsaffärer hos ApeX Pro inklusive: Limit Order, Market Order och Conditional Orders.

Limit Order

En limitorder låter dig lägga en beställning till ett specifikt eller bättre pris. Det finns dock ingen garanti för omedelbar utförande, eftersom den uppfylls först när marknaden når ditt valda pris. För en köpgränsorder sker utförande till gränspriset eller lägre, och för en säljgränsorder sker det vid gränspriset eller högre.

Du kan också ställa in avancerade limiterade ordervillkor, till exempel alternativ för att ange orderns utgångstid :
 • Fill-or-Kill är en beställning som måste fyllas omedelbart eller kommer att annulleras
 • Good-Till-Time säkerställer att din beställning är effektiv tills den är uppfylld eller den maximala standardperioden på 4 veckor nås
 • Immediate-or-Cancel anger att ordern måste utföras till gränspriset eller bättre omedelbart, eller kommer att avbrytas

Dessutom kan du anpassa din beställning ytterligare genom att lägga till exekveringsvillkor med Post-Only eller Reduce-Only.
 • Endast post: Aktivering av detta alternativ säkerställer att din beställning läggs upp i orderboken utan att matchas omedelbart. Det garanterar också att ordern endast utförs som en tillverkarorder.
 • Minska endast: Det här alternativet säkerställer att det hjälper dig att dynamiskt minska eller justera din limiterade orders kontraktskvantitet och säkerställa att din position inte oavsiktligt ökas.

Till exempel skulle Alice vilja köpa en orderkvantitet på 5 ETH värda i ETH-USDC-kontrakt.
Om man tittar på orderboken, om det bästa försäljningspriset är 1 890 USD, skulle hon vilja fylla sin beställning till ett gränspris på högst 1 884 USD. Hon väljer också alternativen "Bra-till-tid" och Utförande endast efter beställning på sin beställning.
Hur man handlar krypto på ApeXNär hennes gränspris har nåtts kontrollerar hon den tillgängliga kvantiteten till hennes gränspris och lägre. Till exempel, för $1 884, finns det 2,89 ETH värt i ETH-USDC-kontrakt tillgängliga. Hennes beställning kommer att delvis fyllas i initialt. Med hjälp av Good-Till-Time-funktionen läggs den ouppfyllda kvantiteten till orderboken för ytterligare ett försök till exekvering. Om den återstående beställningen inte slutförs inom en standardperiod på fyra veckor avbryts den automatiskt.

Marknadsorder

En marknadsorder är en köp- eller säljorder som omedelbart fylls till det bästa tillgängliga marknadspriset vid inlämnandet. Den förlitar sig på befintliga limitordrar i orderboken för utförande.

Medan utförandet av en marknadsorder är garanterad kan handlaren inte specificera priser; endast kontraktstyp och orderbelopp kan anges. Alla ikraftträdande och utförandevillkor är förinställda som en del av karaktären av en Marknadsorder.
Hur man handlar krypto på ApeXTill exempel, om du vill köpa 0,25 BTC värt i BTC-USDC-kontrakt, kommer ApeX Pro omedelbart att fylla den första delen av ditt kontrakt med det bästa tillgängliga priset och resten med det näst bästa priset därefter som visas på bilden ovan.

Villkorliga order

Villkorsordrar är marknads- eller limitordrar som har specifika villkor taggade för dem – Villkorliga marknads- och villkorliga limitordrar. Detta tillåter handlare att ställa in ett extra triggerprisvillkor på antingen dina Market- eller Limitorder.
 • Villkorad marknad
Villkorliga marknadsordrar erbjuder en distinkt funktion jämfört med marknadsorder genom att du kan ställa in ett utlösande pris. När detta utlösande pris uppnås, verkställs den villkorade marknadsordern omedelbart.

Till exempel, om du siktar på att köpa $40 000 i BTC-USDC-kontrakt med ett triggerpris satt till $23 000, kommer ApeX Pro att utföra din beställning till de bästa tillgängliga priserna så snart triggerpriset har uppnåtts.
 • Villkorlig gräns
För en villkorlig begränsningsorder är det nödvändigt att ställa in två priser: ett triggerpris och ett gränspris. När utlösningspriset stämmer överens med det senast omsatta priset, placeras ordern i orderboken för eventuellt utförande. Ordern utförs slutligen när gränspriset, som representerar det högsta eller lägsta acceptabla priset för köp- eller säljkontrakt, uppnås.

Om du till exempel ställer in en limitorder på $22 000 för 5 BTC utan ett triggerpris, ställs den omedelbart i kö för utförande.

Att införa ett triggerpris, till exempel $22 100, innebär att ordern blir aktiv och köar i orderboken först när triggerpriset uppnås. Ytterligare alternativ som time-in-force, post-only och reduce-only kan införlivas för förbättrad handelsanpassning med Conditional Limit Orders.

Hur man använder Stop-Loss och Take-Profit på ApeX

 • Take-Profit (TP): Stäng din position när du har nått en specificerad vinstnivå.
 • Stop-Loss (SL): Lämna din position när tillgången når ett specificerat pris för att mildra kapitalförluster på din beställning när marknaden rör sig mot dig.

Så här kan du ställa in Take-Profit och Stop-Loss på dina Limit, Market och Conditional (Market eller Limit) order. Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt ApeX Pro-konto och att din plånbok är ansluten till plattformen.

(1) På handelssidan, välj det kontrakt du vill handla. Skapa din beställning – vare sig det är Limit, Market eller Conditional (Limit eller Market) – genom att välja lämpligt alternativ från panelen till höger.
Hur man handlar krypto på ApeX(2) Fyll i din beställning i enlighet med detta. För en sammanfattning av ApeX Pros beställningstyper och hur man skapar varje beställning, se Beställningstyper.

(3) Observera att du endast kan välja och konfigurera TP/SL-alternativ efter att din beställning har utförts. Detta innebär att för Limit och Conditional (Marknads- eller Limit)-order, måste du vänta på att orderna flyttas från en väntande status (under Aktiv eller Villkorlig) till fliken "Positioner" längst ner på handelssidan här. Eftersom marknadsorder omedelbart utförs till bästa tillgängliga pris, behöver du inte vänta på att ordern ska triggas av ett fast pris innan du ställer in TP/SL på samma sätt.
Hur man handlar krypto på ApeX(4) Som standard är alla TP/SL-beställningar endast reducerade beställningar på ApeX Pro.

(5) Kolla in dina lediga positioner under fliken "Postions" och klicka på [+Lägg till] -knappen i s Hur man handlar krypto på ApeX
(6) Ett nytt fönster kommer att dyka upp och du kommer att se följande fält:
Hur man handlar krypto på ApeX
 • Alla TP/SL-ordrar kan endast triggas av Senast Handlade Pris.
 • Du kan fylla i antingen Take-Profit- eller Stop-Loss-sektionerna, eller båda om du vill ställa in båda villkoren på dina beställningar.
 • Ange startpriset för Take-Profit och kvantiteten — du kan välja att det inställda TP-villkoret endast ska gälla för en del av eller hela din beställning.
 • Detsamma gäller för Stop-Loss — välj att det inställda SL-villkoret endast gäller för en del av eller hela din beställning.
 • Klicka på "Bekräfta" när du har verifierat detaljerna för din beställning.

(7) Alternativt kan du använda Close By Limit-funktionen för att upprätta Take-Profit-ordrar, vilket ger en liknande funktion som beskrivs i steg 6 ovan. Det är viktigt att notera att den här metoden inte är tillämplig för att ställa in Stop-Loss-order.
Hur man handlar krypto på ApeX

Vanliga frågor (FAQ)

Handelsavgifter

Avgiftsstruktur
ApeX Pro använder en avgiftsmodell för tillverkare för att fastställa sina handelsavgifter. Det finns två typer av beställningar på ApeX Pro — Maker- och Taker-order.
 • Skapande order ger djup och likviditet till orderboken eftersom de är order som inte utförs och fylls omedelbart
 • Mottagarordrar , å andra sidan, utförs och fylls omedelbart, vilket tar bort likviditet från orderboken
Tillverkaravgifterna är på 0,02 % och taravgifterna är 0,05 % .

ApeX Pro kommer snart att introducera en strukturerad handelsavgiftsstruktur så att handlare kan njuta av ännu större kostnadsreduktioner på avgifter, ju mer de handlar.

Kommer jag att debiteras om jag avbryter min beställning?

Nej, om din beställning är öppen och du avbryter den kommer du inte att debiteras någon avgift. Avgifter tas endast ut på fyllda beställningar.

Måste jag betala bensinavgifter för att handla?

Nej. Eftersom affärer utförs på lager 2 kommer inga gasavgifter att tas ut.

Finansieringsavgifter

Finansiering är den avgift som betalas till antingen långa eller korta handlare för att säkerställa att handelspriset nära följer priset på den underliggande tillgången på spotmarknaden.

Finansieringsavgifter
Finansieringsavgifter kommer att växlas mellan långa och korta positionsinnehavare var 1:e timme.

Observera att finansieringsräntan kommer att fluktuera i realtid var 1:e timme. Om finansieringsräntan är positiv vid avveckling kommer innehavare av långa positioner att betala finansieringsavgifterna till innehavare av korta positioner. På liknande sätt, när finansieringsräntan är negativ, kommer korta positiva innehavare att betala långa positionsinnehavare.

Endast handlare som har positioner vid tidpunkten för avveckling kommer att betala eller ta emot finansieringsavgifter. På samma sätt kommer handlare som inte har några positioner vid tidpunkten för finansieringen av betalningsavvecklingen varken att betala eller få några finansieringsavgifter.

Ditt positionsvärde vid tidsstämpeln när finansieringen regleras kommer att användas för att härleda dina finansieringsavgifter.

Finansieringsavgifter = Positionsvärde * Indexpris * Finansieringsgrad Finansieringsräntan

beräknas varje timme. Till exempel:
 • Finansieringskursen mellan 10:00 UTC och 11:00 UTC, och kommer att växlas till 11:00 UTC;
 • Finansieringskursen mellan 14:00 UTC och 15:00 UTC, och kommer att växlas till 15:00 UTC

Beräkningar av upplåningsräntan
Upplåningsräntan beräknas utifrån räntesats (I) och premieindex (P). Båda faktorerna uppdateras varje minut, och ett N*-timmars tidsvägt genomsnittspris (TWAP) över serien av minutpriser utförs. Finansieringsräntan beräknas sedan med N*-timmarsräntekomponenten och N*-timmars premie/rabattkomponent. En +/−0,05 % dämpare tillsätts.
 • N = Finansieringstidsintervall. Eftersom finansiering sker en gång i timmen är N = 1.
 • Finansieringsgrad (F) = P + klämma * (I - P, 0,05 %, -0,05 %)

Det betyder att om (I - P) ligger inom +/-0,05 % så motsvarar finansieringsräntan räntan. Den resulterande finansieringsräntan används för att bestämma positionens värde och på motsvarande sätt de finansieringsavgifter som ska betalas av långa och korta positionsinnehavare.

Med BTC-USDC-kontraktet som ett exempel, där BTC är den underliggande tillgången och USDC som avvecklingstillgången. Enligt formeln ovan skulle räntan motsvara skillnaden i ränta mellan båda tillgångarna.

Ränta
 • Räntesats (I) = (USDC-ränta - Underliggande tillgångsränta) / Finansieringsränteintervall
  • USDC-ränta = Räntan för att låna avvecklingsvalutan, i detta fall USDC
  • Underliggande tillgångsränta = Räntan för att låna basvalutan
  • Finansieringsfrekvensintervall = 24/Finansieringstidsintervall

Med BTC-USDC som exempel, om USDC-räntan är 0,06 %, är BTC-räntan 0,03 % och finansieringsintervallet 24:
 • Räntesats = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125 % .

Premium Index
Handlare kan njuta av rabatter från orakelpriset med användning av ett Premium Index - detta används för att höja eller sänka nästa finansieringsränta så att den överensstämmer med nivån på kontraktshandeln.
 • Premiumindex (P) = ( Max ( 0 , Effektivt budpris - Oracle-pris) - Max ( 0 , Oracle-pris - Impakt säljpris)) / Indexpris + Finansieringsgrad för aktuellt intervall
  • Impact Ask Price = Det genomsnittliga fyllningspriset för att utföra Impact Margin Notional på Ask-sidan
  • Effektivt budpris = Det genomsnittliga fyllningspriset för att genomföra Impact Margin Notional på budsidan

Impact Margin Notionell är begreppet som är tillgängligt för handel baserat på en viss marginal och indikerar hur djupt i orderboken man ska mäta antingen effektbudet eller säljpriset.

Gräns ​​för finansieringsavgift
Avtal Maximal Minimum
BTCUSDC 0,046875 % -0,046875 %
ETHUSDC, BCHUSDC, LTCUSDC, XRPUSDC, EOSUSDC, BNBUSDC 0,09375 % -0,09375 %
Andra 0,1875 % -0,1875 %

*Endast eviga BTC- och ETH-kontrakt är tillgängliga nu. Andra kontrakt kommer att läggas till i ApeX Pro snart.
Thank you for rating.