Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
Bước vào lĩnh vực năng động của giao dịch tiền điện tử bắt đầu bằng cách kết nối ví của bạn với một nền tảng đáng tin cậy. ApeX, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu nổi bật, mang đến cho các nhà giao dịch một môi trường mạnh mẽ và thân thiện với người dùng. Hướng dẫn toàn diện này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình từng bước một cách thành thạo để kết nối ví của bạn và rút tiền từ ApeX.

Cách kết nối Ví tiền điện tử trong ApeX

Cách kết nối Wallet với ApeX qua MetaMask

1. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web [ApeX] , sau đó nhấp vào [Giao dịch] ở góc trên cùng bên phải của trang.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
2. Trang web cho phép bạn vào Trang chủ chính, sau đó tiếp tục nhấp vào [Connect Wallet] ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ bật lên hiện lên, bạn cần chọn và nhấp vào [Metamask] để chọn ví Metamask.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Cửa sổ nhắc Metamask sẽ xuất hiện. Vui lòng phê duyệt hai giao dịch tiếp theo bao gồm: Xác minh (các) tài khoản của bạn và xác nhận kết nối.

5. Chọn (các) tài khoản của bạn để sử dụng trên trang này. Nhấn vào ô vuông trống ở bên trái tài khoản bạn muốn kết nối với ApeX. Cuối cùng, nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục bước thứ hai.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Bước tiếp theo là xác nhận kết nối của bạn, bạn cần nhấp vào [Kết nối] để xác nhận lựa chọn (các) tài khoản và kết nối với ApeX, nếu bạn không chắc chắn về lựa chọn (các) tài khoản hoặc kết nối với ApeX của mình bạn có thể nhấp vào [Hủy] để hủy quá trình này.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
7. Sau bước đầu tiên, nếu thành công, bạn sẽ được về trang chủ của ApeX. Một yêu cầu bật lên sẽ xuất hiện, bạn cần nhấp vào [Gửi yêu cầu] để chuyển sang bước tiếp theo.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
8. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn ký chữ ký để xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của ví này, nhấp vào [Sign] để hoàn tất quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
11. Nếu thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng và số ví của mình trên màn hình ở góc trên cùng bên phải của trang web ApeX và có thể bắt đầu giao dịch trên ApeX.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách kết nối Wallet với ApeX qua Trust

1. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web [ApeX] , sau đó nhấp vào [Giao dịch] ở góc trên cùng bên phải của trang.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
2. Trang web cho phép bạn vào Trang chủ chính, sau đó tiếp tục nhấp vào [Connect Wallet] ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ bật lên hiện ra, bạn cần chọn và nhấp vào [Trust] để chọn Ví Trust.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Mã QR để quét bằng ví trên điện thoại di động của bạn sẽ xuất hiện. Vui lòng quét nó bằng ứng dụng Trust trên điện thoại của bạn.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
5. Mở điện thoại của bạn và mở ứng dụng Trust. Sau khi vào màn hình chính, nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên trái. Nó sẽ dẫn bạn đến menu cài đặt. Nhấp vào [WalletConnect].

Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Chọn [Thêm kết nối mới] để thêm kết nối với ApeX, nó sẽ dẫn đến màn hình quét.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
7. Bây giờ bạn cần hướng camera của điện thoại vào mã QR trên màn hình máy tính để bàn để kết nối với Trust.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
8. Sau khi quét mã QR, một cửa sổ sẽ hỏi bạn có nên kết nối với ApeX hay không.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
9. Nhấp vào [Kết nối] để bắt đầu quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
10. Nếu thành công, nó sẽ bật lên một thông báo như trên và sau đó tiếp tục quá trình kết nối trên màn hình của bạn.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
11. Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra yêu cầu bạn yêu cầu Chữ ký trên điện thoại, bước này cần bạn xác nhận bạn là chủ sở hữu của ví Trust đó. Bấm vào [Gửi yêu cầu] để tiếp tục quá trình kết nối trên điện thoại của bạn.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
12. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trên điện thoại của bạn, nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
13. Nếu thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng và số ví của bạn trên màn hình ở góc trên cùng bên phải của trang web ApeX.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách kết nối Wallet với ApeX qua BybitWallet

1. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web [ApeX] , sau đó nhấp vào [Giao dịch] ở góc trên cùng bên phải của trang.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
2. Trang web cho phép bạn vào Trang chủ chính, sau đó tiếp tục nhấp vào [Connect Wallet] ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ bật lên xuất hiện, bạn cần nhấp vào [BybitWallet] để chọn BybitWallet.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Trước đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm tiện ích mở rộng BybitWallet trên Chrome hoặc bất kỳ Internet Explorer nào.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
5. Nhấp vào [Link] để bắt đầu quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Sau khi kết nối, một cửa sổ Yêu cầu bật lên sẽ xuất hiện, bạn cần nhấp vào [Gửi yêu cầu] để tiếp tục bước tiếp theo.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
7. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập chữ ký để xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của ví này, nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
8. Nếu thành công, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên ApeX.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách kết nối Wallet với ApeX thông qua Ví Coinbase

1. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web [ApeX] , sau đó nhấp vào [Giao dịch] ở góc trên cùng bên phải của trang.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
2. Trang web cho phép bạn vào Trang chủ chính, sau đó tiếp tục nhấp vào [Connect Wallet] ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Nhấp vào [Ví Coinbase] để bắt đầu kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Đầu tiên, thêm tiện ích mở rộng trình duyệt của Ví Coinbase.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
5. Làm mới tab sau đó nhấp vào [Kết nối ví] lần nữa, một cửa sổ bật lên xuất hiện, bạn cần nhấp vào [Ví Coinbase] để chọn Ví Coinbase.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Nhấp vào [Kết nối] để bắt đầu quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
7. Sau khi kết nối, một cửa sổ Yêu cầu bật lên sẽ xuất hiện, bạn cần nhấp vào [Gửi yêu cầu] để tiếp tục bước tiếp theo.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
8. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn ký chữ ký để xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của ví này, nhấp vào [Sign] để hoàn tất quá trình kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
9. Nếu thành công, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên ApeX.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách kết nối Wallet với ApeX qua Google

1. Nếu bạn muốn tạo một tài khoản trước khi kết nối ví của mình với [Apex] , bạn cũng có thể thực hiện bằng cách đăng nhập bằng tài khoản [Google] của mình.

2. Chọn thẻ [Google] để tạo tài khoản.

Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ hiện ra hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản [Google] nào để đăng nhập. Bạn chọn tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản thì hệ thống sẽ lấy từ đây .
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeXCách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Bạn đã tạo một tài khoản trong [ApeX], để bắt đầu giao dịch trong [Apex], bạn cần kết nối ví của mình với [ApeX], bằng cách làm theo hướng dẫn ở trên.

Cách kết nối Wallet với ApeX qua Facebook

1. Tương tự như việc sử dụng tài khoản [Google] để tạo tài khoản trên [ApeX], bạn cũng có thể thực hiện bằng cách đăng nhập bằng tài khoản [Facebook] của mình.

2. Chọn tag [Facebook] để tạo tài khoản.

Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản [Facebook] nào để đăng nhập. Chọn tài khoản của bạn và xác nhận sau đó hệ thống sẽ lấy tài khoản đó từ đây.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Bạn đã tạo một tài khoản trong [ApeX], để bắt đầu giao dịch trong [Apex], bạn cần kết nối ví của mình với [ApeX], bằng cách làm theo hướng dẫn ở trên.

Cách kết nối Wallet trên App ApeX

Bằng mã QR

1. Sau khi kết nối ví của bạn trên máy tính để bàn ApeX, cách nhanh nhất để đồng bộ hóa kết nối của bạn với ứng dụng ApeX là đồng bộ hóa kết nối tài khoản/ví của bạn với ứng dụng bằng mã QR.

2. Trong Mainnet của [ApeX] nhấp vào biểu tượng mã QR ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, nhấp vào [Click to View] sau đó mã QR của bạn sẽ xuất hiện sau đó mở ứng dụng ApeX trên điện thoại của bạn.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Nhấp vào biểu tượng Quét ở góc trên cùng bên phải.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
5. Màn hình quét sẽ xuất hiện, hãy nhớ đặt mã QR của bạn vào khung màu đỏ để đăng nhập vào ứng dụng thành công.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Nếu kết nối thành công, nó sẽ xuất hiện một thông báo bật lên giống như thông báo bên dưới trong ứng dụng Apex của bạn.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
7. Kết nối sẽ phụ thuộc vào kết nối nào bạn đã kết nối với ApeX trên Máy tính để bàn của mình.

Kết nối ví

1. Đầu tiên, chọn nút [Kết nối] ở góc trên cùng bên trái của trang chủ chính.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
2. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, chọn chuỗi bạn muốn kết nối và chọn ví bạn muốn kết nối.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeXCách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
3. Ứng dụng sẽ cần bạn xác nhận kết nối và xác minh nó. Ứng dụng của ví bạn chọn sẽ xuất hiện để yêu cầu bạn xác nhận về việc này.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
4. Chọn [Kết nối] để bắt đầu quá trình.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
5. Nhấn [Xác nhận] để hoàn tất yêu cầu chữ ký
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
6. Đây là trang chủ sau khi kết nối xong.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nền tảng của bạn có an toàn không? Hợp đồng thông minh của bạn có được kiểm toán không?

Có, các hợp đồng thông minh trên Giao thức ApeX (và ApeX Pro) được BlockSec kiểm tra đầy đủ. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch hỗ trợ chiến dịch tiền thưởng lỗi với safe3 để giúp giảm thiểu rủi ro bị khai thác trên nền tảng.

Apex Pro hỗ trợ những loại ví nào?

Apex Pro hiện hỗ trợ:
 • MetaMask
 • Lòng tin
 • cầu vồng
 • Ví Bybit
 • Ví Bitget
 • Ví OKX
 • Kết nối ví
 • imToken
 • BitKeep
 • TokenPocket
 • Ví Coinbase

Người dùng Bybit có thể kết nối ví của họ với ApeX Pro không?

Người dùng Bybit hiện có thể kết nối ví Web3 và Spot của họ với Apex Pro.

Làm cách nào để chuyển sang testnet?

Để xem các tùy chọn Testnet, trước tiên hãy kết nối ví của bạn với ApeX Pro. Trong trang 'Giao dịch', bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn mạng thử nghiệm được hiển thị bên cạnh logo Apex Pro ở phía trên bên trái của trang.
Chọn môi trường Testnet ưa thích để tiếp tục.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Không thể kết nối Ví

1. Có thể có nhiều lý do khác nhau gây ra khó khăn khi kết nối ví của bạn với ApeX Pro trên cả máy tính để bàn và ứng dụng.

2. Máy tính để bàn

 • Nếu bạn sử dụng các ví như MetaMask có tích hợp trong trình duyệt, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào ví của mình thông qua tích hợp trước khi đăng nhập vào Apex Pro.

3. Ứng dụng

 • Cập nhật ứng dụng ví của bạn lên phiên bản mới nhất. Ngoài ra, hãy đảm bảo ứng dụng ApeX Pro của bạn được cập nhật. Nếu không, hãy cập nhật cả hai ứng dụng và thử kết nối lại.
 • Sự cố kết nối có thể phát sinh do lỗi VPN hoặc máy chủ.
 • Một số ứng dụng ví có thể yêu cầu mở trước khi khởi chạy ứng dụng Apex Pro.

4. Cân nhắc gửi phiếu thông qua bộ phận trợ giúp ApeX Pro Discord để được hỗ trợ thêm.

Cách rút tiền từ ApeX

Cách rút tiền từ ApeX (Web)

Nhấp vào 'Rút tiền' trên màn hình giao dịch.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Số tiền rút tối thiểu cho ApeX Pro là 10 USD.

 • Việc rút tiền không phải Ethereum yêu cầu xác minh bằng L2 (bằng bằng chứng ZK) và có thể mất tới 4 giờ để xử lý việc rút tiền.
 • Phải có đủ tiền trong nhóm tài sản của chuỗi tương ứng để xử lý việc rút tiền không qua Ethernet.
 • Cũng sẽ có phí xăng; ApeX Pro sẽ tính phí để chi trả cho việc này.

Xác nhận việc rút tiền.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
Trạng thái rút tiền có thể được kiểm tra trong Chuyển khoản trên Bảng điều khiển.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Cách rút tiền từ ApeX (Ứng dụng)

Nhấp vào phần [Tài khoản] ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấp vào nút 'Rút tiền'.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX
Tương tự như nền tảng máy tính để bàn, chuỗi, tài sản và số lượng có thể được tùy chọn trước khi nhấp vào nút 'Xác nhận rút tiền'.
Cách kết nối Ví tiền điện tử và rút tiền từ ApeX

Rút tiền Ethereum

ApeX Pro cung cấp hai tùy chọn rút tiền thông qua mạng Ethereum: Rút tiền nhanh EthereumRút tiền thông thường Ethereum.

Rút tiền nhanh Ethereum
Rút tiền nhanh sử dụng nhà cung cấp thanh khoản rút tiền để gửi tiền ngay lập tức và không yêu cầu người dùng phải đợi khối Lớp 2 được khai thác. Người dùng không cần gửi giao dịch Lớp 1 để thực hiện rút tiền nhanh chóng. Đằng sau hậu trường, nhà cung cấp thanh khoản rút tiền sẽ ngay lập tức gửi một giao dịch tới Ethereum mà sau khi được khai thác sẽ gửi tiền của họ cho người dùng. Người dùng phải trả phí cho nhà cung cấp thanh khoản để rút tiền nhanh bằng hoặc lớn hơn phí gas mà nhà cung cấp sẽ trả cho giao dịch và 0,1% số tiền rút (tối thiểu 5 USDC/USDT). Rút tiền nhanh cũng có quy mô tối đa là 50.000 USD.

Rút tiền thông thường Ethereum
Rút tiền thông thường không sử dụng nhà cung cấp thanh khoản để tăng tốc quá trình rút tiền, vì vậy người dùng phải đợi khối Lớp 2 được khai thác trước khi chúng được xử lý. Các khối lớp 2 được khai thác khoảng 4 giờ một lần, mặc dù việc này có thể thường xuyên hơn hoặc ít hơn (tối đa 8 giờ) tùy thuộc vào điều kiện mạng. Việc rút tiền thông thường diễn ra theo hai bước: trước tiên người dùng yêu cầu rút tiền thông thường và sau khi khối Lớp 2 tiếp theo được khai thác, người dùng phải gửi giao dịch Ethereum Lớp 1 để nhận tiền của họ.

Rút tiền không phải Ethereum

Trên ApeX Pro, bạn có tùy chọn rút tài sản của mình trực tiếp sang một chuỗi khác. Khi người dùng bắt đầu rút tiền về chuỗi tương thích EVM, tài sản sẽ trải qua quá trình chuyển ban đầu sang nhóm tài sản Lớp 2 (L2) của ApeX Pro. Sau đó, ApeX Pro tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển số lượng tài sản tương đương từ nhóm tài sản của chính nó sang địa chỉ được chỉ định của người dùng trên chuỗi rút tiền tương ứng.

Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền rút tối đa được xác định không chỉ bởi tổng tài sản trong tài khoản của người dùng mà còn bởi số tiền tối đa có sẵn trong nhóm tài sản của chuỗi mục tiêu. Đảm bảo rằng số tiền rút của bạn tuân thủ cả hai giới hạn để có trải nghiệm giao dịch liền mạch.

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng Alice có 10.000 USDC trong tài khoản ApeX Pro của mình. Cô ấy muốn rút 10.000 USDC bằng cách sử dụng chuỗi Polygon, nhưng nhóm tài sản của Polygon trên ApeX Pro chỉ có 8.000 USDC. Hệ thống sẽ cho Alice biết rằng số tiền hiện có trên chuỗi Polygon là không đủ. Nó sẽ gợi ý cô ấy rút 8.000 USDC trở xuống từ Polygon và rút phần còn lại thông qua một chuỗi khác hoặc cô ấy có thể rút toàn bộ 10.000 USDC từ một chuỗi khác với đủ tiền.

Nhà giao dịch có thể gửi và rút tiền một cách dễ dàng và an toàn bằng cách sử dụng chuỗi ưa thích của họ trên ApeX Pro.

ApeX Pro cũng sẽ sử dụng chương trình giám sát để điều chỉnh số dư tiền trên các chuỗi nhằm đảm bảo có đủ tài sản trong các nhóm tài sản khác nhau bất cứ lúc nào.

Thank you for rating.