• Thời gian khuyến mãi: Không giới hạn thời gian
  • Khuyến mại: Lên tới 40%* phí giao dịch của người được giới thiệu và 10% thu nhập của các Chi nhánh phụ của bạn