• Panahon ng Promosyon: Walang limitadong oras
  • Mga promosyon: Hanggang 40%* ng mga bayarin sa pangangalakal ng iyong mga referee at 10% ng mga kita ng iyong Sub-Affiliates