• Промоционален период: Няма ограничено време
  • Промоции: До 40%* от таксите за търговия на вашите съдии и 10% от печалбите на вашите подсъдружници