• Období propagace: Žádný omezený čas
  • Propagační akce: Až 40 %* obchodních poplatků vašich rozhodčích a 10 % výdělků vašich dílčích přidružených společností