• Obdobie propagácie: Žiadny obmedzený čas
  • Propagácie: Až 40 %* obchodných poplatkov vašich rozhodcov a 10 % zárobkov vašich podpridružených spoločností