• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: Таны шүүгчдийн арилжааны хураамжийн 40% * хүртэл, дэд түншүүдийн орлогын 10% хүртэл.