• Период на промоција: Нема ограничено време
  • Промоции: До 40%* од таксите за тргување на вашите судии и 10% од заработката на вашите под-подружници