• Peryòd pwomosyon: Pa gen tan limite
  • Pwomosyon: Jiska 40%* nan frè komès abit ou yo ak 10% nan salè Sub-Afilye ou yo