• Període de promoció: Sense temps limitat
  • Promocions: Fins al 40%* de les comissions de negociació dels vostres àrbitres i el 10% dels guanys dels vostres subafiliats