• Период промоције: Нема ограниченог времена
  • Промоције: До 40%* трошкова трговања ваших судија и 10% зараде ваших под-савезника