• სარეკლამო პერიოდი: არ არის შეზღუდული დრო
  • აქციები: თქვენი მსაჯების სავაჭრო გადასახადის 40%-მდე* და თქვენი ქვეშვილობილი კომპანიების შემოსავლის 10%-მდე